RSU e-aptauju sistēma

Sekojoši pētījumi ir pieejami:

Lūdzu kontaktēties ar ( it@rsu.lv ) .


The Online Survey Tool - Free & Open Source