Konference "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja" | Conference Health Personality Development: Interdisciplinary Approach


4. Startpautiskā zinātniski praktiskā konference | 4th International Scientific Practical Conference

2018. gada 19.-21. aprīlis | April 19-21, 2018

You have completed 0% of this survey
0%
100%
Izvēlēties valodu | Choose language


Reģistrēšanās informācija
* Vārds:

* Uzvārds:

* E-pasts:

* Darba vieta:

* Kādā sfērā Jūs strādājat vai plānojat strādāt? (Piem., veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības, uzņēmējdarbības, u.c.)

* Vai Jūs esat students/e?
* Vai esat apmeklējis iepriekšējās konferences, ko rīko Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra?
* Vai vēlaties piedalīties konferencē ar ziņojumu?