Atvērtās universitātes klausītāja aptaujas anketa

Lūdzu atzīmējiet izvirzīto apgalvojumu atbilstību Jūsu uzskatiem vai arī novērtējiet 5 ballu sistēmā, atzīmējot atbilstošo atzīmi.
„1” – ļoti vāji, „2” – vāji, „3” –gandrīz labi, „4” – labi un „5” – izcili.

Šajā pētījumā ir 7 jautājumi.