Izmēģinājuma datubāzes novērtēšanas anketa


Paldies par piedalīšanos izmēģinājuma datubāzes novērtēšanā! Jūsu atbildes ir svarīgas, lai pieņemtu pareizo lēmumu par RSU bibliotēkas e-resursu abonēšanu!


Šajā pētījumā ir 7 jautājumi.