Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes sagatavošanas kursu centralizētajiem eksāmeniem 2011./2012. a.g. vērtējums

Lai pilnveidotu sagatavošanas kursu mācību kvalitāti, lūdzam sniegt sagatavošanas kursu mācību procesa vērtējumu 5 ballu sistēmā, izvēloties atbilstošo atzīmi ( no “0” – nepieņemami līdz “5” – visaugstākais vērtējums).

Šajā pētījumā ir 9 jautājumi.