RSU bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana


 

Lai pilnveidotu pakalpojumu kvalitāti un ieviestu jaunus pakalpojumus, RSU bibliotēka veic lietotāju aptauju. Mums ir svarīgi uzzināt jūsu domas par pakalpojumu kvalitāti, to izmantošanu un par inovāciju nepieciešamību pakalpojumu jomā.

 Aicinām izteikt savu viedokli, sniedzot atbildes uz mūsu izstrādātās anketas jautājumiem, atzīmējiet Jums atbilstošo atbildi! Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 min. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cien./god. RSU bibliotēkas lietotāj!
Šajā pētījumā ir 10 jautājumi.