Pasniedzēja novērtēšanas anketa

Cienījamie RSU studiju programmas „Rezidentūra medicīnā” rezidenti!

Lūdzam Jūs novērtēt mācībspēka darbu studiju programmas rotācijas disciplīnas realizācijā. Jūsu viedoklis ļaus mums izvērtēt darba rezultātus un turpmāk uzlabot programmas kvalitāti.

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” rezidenti šādu anketu aizpilda elektroniski katru mēnesi un iesniedz RSU. Savukārt, RSU nodrošina novērtējumu apkopojuma pieejamību ārstniecības iestādei.

Līdzīgas anketas aizpilda rezidentu apmācībā iesaistītie ārsti.

Jūsu apmācībā iesaistīto ārstu iepazīstina ar viņa novērtēšanas rezultātu apkopojumu tikai tad, ja konkrēto ārstu vērtēja vairāki rezidenti un ir aizpildītas četras vai vairāk anketas.

 

Aptaujas rezultātu prezentācija apkopotā veidā nodrošina dalībnieku anonimitāti.

Pateicamies par sadarbību!

Šajā pētījumā ir 15 jautājumi.