RSU rezidentu aptauja 2011. gadā

RSU Ģimenes medicīnas katedra lūdz izteikt Jūsu viedokli par  apmierinātību ar rezidentūru, lai apzinātu nepieciešamos uzlabojumus studiju programmas realizācijā un ar iegūtiem rezultātiem iepazīstinātu RSU vadību un rezidentūras studiju programmu vadītājus.

Anketa ir anonīma. Rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Lūdzu izvēlieties, Jūsuprāt, piemērotāko atbildes variantu!

Šajā pētījumā ir 20 jautājumi.