Rehabilitācijas fakultātes aptaujas anketa

Šajā pētījumā ir 24 jautājumi.