Rezidentu novērtēšanas anketa

Cienījamie docētāji, RSU studiju programmas „Rezidentūra medicīnā” realizētāji!

Lūdzam novērtēt rezidenta darbību Jūsu vadītajā rotācijas disciplīnā. Jūsu viedokli iekļausim rezidenta kopējā studiju programmas apguves vērtējumā.

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” ārsti, kuru vadībā strādā rezidenti, šādu anketu aizpilda elektroniski katru mēnesi un iesniedz RSU. Savukārt, RSU nodrošina novērtējumu apkopojuma pieejamību ārstniecības iestādei.

Līdzīgas anketas aizpilda arī rezidenti, novērtējot viņu apmācībā iesaistīto ārstu darbību studiju programmas ietvaros. Rezidentu apmācībā iesaistīto ārstu iepazīstina ar viņa novērtēšanas rezultātu apkopojumu tikai tad, ja par konkrēto ārstu ir aizpildītas četras vai vairāk anketas.

Aptaujas rezultātu prezentācija apkopotā veidā nodrošina dalībnieku anonimitāti.

Pateicamies par sadarbību!

Šajā pētījumā ir 17 jautājumi.