Rīgas Stradiņa universitātes studentu aptauja

Studentu domas par savu izglītības iestādi un studiju programmu ir nozīmīgs informācijas avots gan pašiem studentiem, gan augstskolai. Tāpēc mūs interesē Jūsu viedoklis vairākos jautājumos par studiju apstākļiem un kvalitāti, kā arī daži studentu dzīves aspekti.

Jūsu atbildes palīdzēs veidot kopējo viedokli par RSU darbības stiprajām un vājajām pusēm, kā arī par iespējām un izaicinājumiem. Universitātes vadība saņems anonīmus sniegto atbilžu rezultātus, kas palīdzēs uzlabot universitātes darbības kvalitāti. 

Šī aptauja izstrādāta, izmantojot U-Multirank augstākās izglītības iestāžu reitinga metodoloģiju, un tās rezultāti netiks izmantoti reitingos vai citos publiskos informācijas avotos. Piedalīšanās aptaujā ir anonīma un brīvprātīga. Aptaujas parole ir izveidota nejauši, un tai nav nekāda sakara ar Jūsu personību. Apkopotie dati tiks izmantoti tikai RSU stratēģiskās attīstības projekta ietvaros.

Lūdzam sniegt patiesu un godīgu universitātes novērtējumu.

Ja kāds jautājums Jums nav saistošs vai uz Jums neattiecas, variet nesniegt atbildi attiecīgajā jautājumā.

Aptaujas aizpildīšana aizņems apmēram 20 minūtes.

Šajā pētījumā ir 40 jautājumi.