Maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" novērtējuma anketa

Cienījamais student!

Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par apgūto studiju programmu. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju programmu turpmākajā organizēšanā un pilnveidošanā. Anketa ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Atbildot uz jautājumiem, no dotajām atbildēm izvēlieties to, kas sakrīt ar Jūsu viedokli un atzīmējiet to. Anketas beigās Jums ir iespēja izteikt savus priekšlikumus studiju kvalitātes uzlabošanai.