Novērtēšanas anketa par publisko lekciju ciklu „Atklāj universitāti!”


Sveiki!
 
Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par publisko lekciju ciklu „Atklāj universitāti!”. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus publisko lekciju cikla turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.
 
Atbildot uz jautājumiem, no dotajām atbildēm izvēlieties to, kas sakrīt ar Jūsu viedokli un atzīmējiet to.
 
Anketa ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Šajā pētījumā ir 9 jautājumi.